"Elle un mīlestība: vai tas sader kopā? Arī sievietes neizmērojamajai izturībai un mīlestībai reiz pienāk gals. Annija bija nogurusi no šīs kaislīgās, vampīrveidīgās mīlestības. Un patiesībā viņai - mazai, trauslai un viegli ievainojamai būtnei - vajadzēja būt stiprajam plecam šajā savienībā. Bet cik ilgi cilvēks spēj izturēt? Dzīve mums ir tikai viena dota, un jāiemācās sevi mīlēt, nevis visu dāsni atdot citiem. Pat vismīļākajam cilvēkam. Neviens to tādā mērā nav pelnījis…