Sunday, March 20, 2011

Parasti laudis prasa padomus tikai tādēļ, lai tos neievērotu un, ja arī kāds ievēro, tad tikai tādēļ, lai būtu kāds, kam izteikt pārmetumus par sekām.
/Dimā/

- Man galvā ir smadzenes!
- Var redzēt...tās spīd cauri matiem....

Es vēlos, lai būtu iespējama reinkarnācija un pēc nāves tu kļūtu par savu istabas biedru.
/Nezinams/

Ja arī dažbrīd liekas, ka dzīve kā ātrvilciens traucas līdzi laikam, nevajag tādēļ tūlīt iedomāties, ka nākamā ir gala stacija! Mūžība un mūžs ir vienas saknes vārdi!
/Andris/


Katrā no mums ir nepieciešamās dāvanas, lai sekmīgi veiktu savu ceļu
/Paulu Koelju/

Mīlestība ir radījusi pasauli. Pasauli iepazīst mīlot!
/J.Rubenis/

Nav jācenšas darīt lielas lietas, galvenās ir mazās paveikt ar lielu mīlestību.
/Māte Terēze/

Mēs piedodam tik daudz, cik esam mīlējuši.
/Fransuā de Larošfuko/

Atskatīties, pasmaidīt un tad tālāk soļot lēnām.
/J.Poruks/


Bieži mēs sakam "Nemīlu", bet dvēselē mums tek asaras.
Bieži mēs sakam "Ienīstu" tikai tāpēc, lai tam noticētu.
Bieži mēs sakam "Paliec sveiks!" cerībā, ka vēl kādreiz ieraudzīsim šo cilvēku.
Bieži mēs sakam "Pazūdi", lai otrs neredzētu mūsu asaras.
Bieži mēs sakam "Nekad", kaut gan zinam, ka tas notiks vēl vēlreiz.
Bieži mēs sakam "Vairs nemīlu", kad baidamies atzīties savās jūtās.
Bieži mēs sakam "Es tevi aizmirsu", kad cilvēka vārds no prāta nepazūd.
Bieži mēs sakam "Es izdzēsu viņa(s) numuru", kad zinam to no galvas.

/Sanita/

No comments: